USA:s vindkraft kan försörja 10 miljoner hushåll

Foto: C.J. Schmit

USA:s samtliga vindkraftverk producerar nu tillräckligt mycket elektricitet för att kunna försörja 10 miljoner hushåll, skriver Pike Research. 5 784 megawatt installerades under 2010 i USA och landet står nu för 22 procent av den globala installerade kapaciteten.

Till år 2017 beräknas det att USA har installerat vindkraft motsvarande 125 gigawatt, varav 97 procent är landbaserad. Strax under 1000 miljarder kronor kommer att investeras tills dess i vindkraft i USA.

- Återhämtning börjar visa sig i vindkraftsindustrin i Nordamerika och många större företag visar sig vara optimistiska om marknaden nu när priset på vindkraftverk fortsätter att falla, säger Dexter Gauntlett, analytiker på Pike Research.

- USA producerar tillräckligt med el för att försörja 10 miljoner hushåll, men det finns fortfarande plats att växa. Vindenergi står endast för 2,3 procent av den totala genereringen, vilket kan jämföras med 20 procent i andra länder.

I Sverige står vindkraften för 4 procent av vår kapacitet. I Danmark står den för cirka 20 procent.