Iberdrola meddelar planerna för 2012

Foto: Yinghai/flickr

Iberdrola har meddelat sina verksamhetsplaner för år 2012. Whitelee-vindparken utanför Glasgow ska utvecklas till att bli Europas största landbaserade vindkraftpark. Idag består parken av 140 turbiner med en sammanlagd kapacitet på 322 megawatt.

Anläggningen av en 400 megawatt stor havsbaserad vindkraftpark ska påbörjas utanför Cumbria, England. Vindparken går under namnet West of Duddon Sands Wind Farm och i projektet ingår en högvoltskabel mellan Skottland och England.

En 800 meter lång högvoltsledning ska byggas i Maine, USA. Iberdrola meddelar även att om skattesubventionerna för vindkraft försvinner i USA kommer de att sätta alla amerikanska projekt på paus, tills vidare.

Fyra vindkraftprojekt på sammanlagt 108 megawatt kapacitet planeras i Brasilien, samt flera smart-gridprojekt i Spanien.