Kalifornien får nu 5 procent av elen från vindkraft

Vindkraftverk i Altamontpasset, Kalifornien. Foto: Eric Molina

Kalifornien får nu 5 procent av sin el från vindkraft, enligt en rapport från Kaliforniens förening för vindenergi. Vindkraftverk med en samlad kapacitet på 921 megawatt installerades under 2011, tillräckligt för att ge elektricitet åt 400 000 hushåll. Detta innebar en ökning från 4,7 procent till 5 procent, skriver Oakland Tribune.

Kalifornien har som mål att 33 procent av delstatens samlade kraftförsörjning ska komma från förnyelsebara energikällor innan år 2020. - 2011 var ett bra år för vindenergin i Kalifornien, säger Nancy Rader, vd för Kaliforniens förening för vindenergi, Calwea, till Oakland Tribune.

Kaliforniens vindkraft är samlad i tre regioner. Altamontpasset mellan Livermore och Tracy, Tehachapi nära Bakersfield, samt San Gorgoniopasset nära Palm Springs. Altamontepasset innehåller cirka 2 000 vindkraftverk, som snart ska ersättas med 100 stycken av Siemens turbiner på 2,3 megawatt. Ett annat projekt som är i farten är Iberdrola Renovables 200-megawattprojekt Tule Wind Power i San Diego.