Greenextreme investerar 30 miljoner i vindkraft

Foto: Patrick Finnegan

Greenextreme har införskaffat 30 miljoner i kapital för investeringar i vindkraftprojekt.

Greenextreme uppför och investerar i vindkraft och har idag två vindkraftparker under uppbyggnad samt ett tjugotal pågående vindkraftprojekt. De projekt som är under uppbyggnad just nu är fyra vindkraftverk i Mortorp, Kalmar och fyra vindkraftverk i Stor Kvilla, Torsås.