Göteborg Wind Lab ska ge ny kunskap

Foto: Chalmers

På fredagen invigdes Göteborg Wind Lab, det nya vindkraftverket i Göteborgs hamn. Kraftverket blir Sveriges mest högresta forskningslabb hamn och kommer inte bara alstra el utan också ge kunskap om havsbaserad vindkraft.I Göteborgs hamninlopp reser sig nu Sveriges största vindkraftverk, med en totalhöjd på 145 meter. Vindkraftverket, som är en prototyp, är speciellt designad för låga drifts- och underhållskostnader i havsmiljö. Vindkraftverket är den första i en tänkt serie för havsbaserad produktion från en av världens största leverantörer av turbiner. Kraftverket är även utrustat med sensorer för uppsamling av mät- och maskindata.– Vi får nu en unik möjlighet att forska extremt tillämpat på senaste tekniken för marin vindkraft, i fullskalig drift, säger Ola Carlson, föreståndare för Svenskt vindkraftstekniskt centrum på Chalmers. Merparten av centrumets forskningsprojekt kommer att förses med data från verket i Arendal.Satsningen, som kallas Göteborg Wind Lab, är resultatet av ett samarbete mellan regionala, nationella och globala aktörer. Verket ägs och drivs av Göteborg Energi, General Electrics tillverkar och levererar turbinen, svenska SKF tillverkar kullager till kraftverket och Chalmers forskar kring vindkraftstekniken i samarbete med de övriga parterna. De deltagande parterna menar att forskningen är mycket viktig. Man pekar på att vindkraft till havs är en av Europas bästa chanser till stor egen kapacitet av hållbar el. EU-kommissionen vill hundrafaldiga mängden el från vindkraftsparker till havs, och parterna menar att Sverige har goda förutsättningar att bli en viktig industriell spelare. Samtidigt räknar man med att det återstår många tekniska utmaningar på vägen mot billigare vindel från offshoreparker. De mekaniska påfrestningarna är större, och underhåll och avbrott väsentligt mer kostsamma att hantera för de havsbaserade vindparkerna.– Vår forskning ger ny kunskap som är viktig för möjligheten att skapa ännu fler arbetstillfällen inom svensk vindkraft framöver, säger Ola Carlson.