EU klarade sitt mål för förnybar energi

Foto: Kevin Dooley

År 2010 klarade EU sitt mål för förnybara energikällor, meddelar European Wind Energy Association, EWEA. 2001 sattes målet att innan 2010 ska 21 procent av Europas samlade energi komma från förnybara energikällor.

665 till 673 terrawattimmar grön energi producerades under 2010, av Europas sammanlagda 3 115 till 3 175 terrawattimmar.

Om produktionen forsätter att växa i EU inom samma takt kommer Europas el att till 36,4 procent bestå av grön energi under 2020, och 51,6 procent under 2030. - Den här succén gör att industrierna ropar efter nya ambitiösa mål till 2030, sade Justin Wilkes, EWEA:s policychef.