Vattenfall planerar ny vindkraftpark i Nordsjön

Foto: Vattenfall

Vattenfall planerar bygga en havsbaserat vindkraftpark utanför ön Sylt i Nordsjön. Projektet är initialt på upp till 576 MW men kan utvidgas ytterligare. Byggstart planeras till 2014. Vattenfall investerar totalt 26 miljarder i vindkraft mellan 2011 och 2015.

Vattenfall har nyligen köpt tillstånden till den nya vindkraftparken av det tyska företaget Sandbank Power GmbH & Co. Idag finns tillstånd för 96 vindturbiner på totalt maximal effekt av 576 MW. I köpet ingår möjligheten att utvidga projektet med 40 turbiner.

Området som är aktuellt ligger 90 kilometer väster om den tyska ön Sylt – i närheten av Vattenfalls redan pågående projekt DanTysk.

Det nya projektet kallas Sandbank 24 och börjar byggas när DanTysk är färdigbyggt i början av 2014. De båda havsbaserade vindkraftparkerna kommer att drivas och underhållas från Vattenfalls danska servicecenter i Esbjerg.

– Med Sandbank 24 stöder Vattenfall aktivt den pågående energiomställningen i Tyskland, säger Anders Dahl, chef för affärsområdet Renewables i Vattenfall och medlem i koncernledningen.

– Vi är övertygade om att havsbaserad vindkraft i framtiden kommer att spela en viktig roll i Tyskland och att denna än så länge unga bransch kommer att etableras på ett framgångsrikt sätt även i Tyskland.

Utöver den tyska marknaden utgör Storbritannien den största satsningen för Vattenfall, där East Anglia projektet är störst med en kapacitet på 7200 MW som är under utveckling tillsammans med Scottish Power Renewables, Nordsjön.