USA: skatterabatterna för vindkraft förlängs

Foto: ABB

Skatterabatterna för vindkraft förlängs till och med 2019 men börjar fasas ut från och med 2017, enligt budgetförslaget som väntas röstas igenom den amerikanska kongressen på fredagen.

Skatterabatterna för vindkraft löpte ut 2014 och förlängs retroaktivt från den 1 januari 2015. Rabatterna kommer dock att minskas stegvis varje år så att vindkraft som börjar byggas 2019 bara får 40 procent av den ursprungliga rabatten.

Liknande rabatter fast för solkraft förlängs också i budgeten, dock utan utfasning.

Uppgifterna har tidigare rapporterats med hänvisning till personer med insyn i förhandlingarna.

(SIX News)