Minskad vinst för Siemens

Foto: Siemens

Tyska Siemens redovisar ett resultat efter skatt på 1.000 miljoner euro (1.498) för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 14/15. Resultatet per aktie blev 1,18 euro (1,72).

Exklusive minoritetsandelen blev summan 959 miljoner (1.446), men väntat var 1,2 miljarder enligt Dow Jones Newswires.

Intäkterna för kvarvarande verksamheter steg 4 procent till 21,33 miljarder (20,44), men det var också under förväntan på 21,76 miljarder.

Orderingången ökade med 15 procent till 23,72 miljarder (20,55), vilket också var högre än förväntningarna på 21,33 miljarder.

Det fria kassaflödet från kvarvarande och avyttrade verksamheter var 4,4 miljarder euro, vilket är över fjolårets nivå på 3,45 miljarder.

För 2016 väntas en industriell vinstmarginal inom intervallet 10-11 procent, en "måttlig" intäktstillväxt, samt vinst per aktie mellan 5,9-6,2 euro. Det är en höjning från 5,18 euro 2015.

(SIX News)