Havsbaserad vindkraft med minskat buller

Foto: Vattenfall

Det är mycket viktigt att skydda hörseln hos valar som lever i närheten av platser där havsbaserade vindkraftverk ska byggas. Vattenfall arbetar med bullerskyddsfrågorna inför uppförandet av DanTysks vindkraftpark i Nordsjön 2014.

Projektingenjör Karin Kloske arbetar med bullerskyddsfrågor och stöttar vindkraftparken DanTysks projektgrupp när det gäller fundament, vilket i stort sett handlar om allt som är under vattenytan. Ett av de prioriterade områdena i arbetet är bullerskydd. Målet är att i största möjliga mån minimera de ljudvågor i vattnet som produceras vid pålning för att anlägga fundament.

– Det är särskilt viktigt att skydda hörseln hos de valar som lever i närheten. Jag har jobbat med ett forskningsprojekt som kallas för ESRa där vi undersökte och testade olika bullerskyddssystem. Vattenfall är en av åtta partners som deltar i projektet, säger Karin Kloske.

Hon menar att det som gör havsbaserad vindkraft spännande är att så många olika aktiviteter måste samordnas långt ute till havs.

– De svåra väderförhållandena utgör en särskild utmaning för människor och teknik. Jag gillar särskilt den havsbaserade energisektorn eftersom den är ung och vindkraft kommer att spela en mycket viktig roll som energikälla i framtiden, säger Karin Kloske.

DanTysks 80 vindkraftverk kommer att uppföras cirka sju mil utanför ön den tyska ön Sylt i Nordsjön, med start under första halvåret 2014.