NCC bygger vindkraftspark

Foto: Scx.hu

NCC Construction Sverige ska bygga betongfundament och vägar till den planerade vindkraftsparken i Jädraås utanför Gävle. Byggstart är november och kraftverken ska tas i drift våren 2013. Ordervärdet för första etappen är 157 miljoner kronor. NCC har även option på nästa etapp om 87 miljoner kronor.

Kund är vindkraftsbolaget Arise Windpower AB som ska bygga 43 vindkraftverk i en första etapp. Dessa beräknas stå driftklara under 2012. Därefter planeras ytterligare 23 verk som ska sättas i drift under våren 2013. De totalt 66 vindkraftverken i Jädraås kommer att kunna producera 570 GWh ren och förnyelsebar energi. Det täcker årsbehovet av hushållsel för cirka 115 000 villor.

Arise Windpower AB och Platina Partner LLP äger 50 procent vardera i projektbolaget Jädraås Vindkraft AB. Bolaget har tillstånd att bygga 116 vindkraftverk i området.

Jädraås ligger mellan Ockelbo och Sandviken, cirka tre mil nordväst om Gävle.