EWEA vill se utbyggda kraftnät

Foto: Repower Systems

European Wind Energy Association för nu en kampanj med många andra föreningar, inklusive Businesseurope och Eurelectric för en inre marknad för el och det EU-omfattande kraftnät behövs för att leverera den.

Ansluta Irland till Frankrike, Storbritannien till Belgien och Tyskland till Sverige - via offshoreanläggningar och anslutningsanläggningar - det skulle kunna vara ett nytt nätverk av undervattenskablar som kan leverera el från där den skapas ute till havs till där den konsumeras.

Ny forskning har funnit att ett sådant sammankopplat nät kan vara billigare än ursprungligen förväntat. Ett offshore kraftnät i Nordsjön och Östersjön, i motsats till kablar som ansluter enskilda havsbaserade vindkraftparker till land, kan faktiskt resultera i 14 miljarder euro i minskade investeringskostnader. Den 19 oktober kommer EU-kommissionen att presentera förslag till lagstiftning med fokus på att identifiera projekt inom elinfrastruktur av gemensamt intresse mellan EU:s medlemsstater onshore och offshore, förkorta tillståndsrutiner och undanröjande av rättsliga hinder för investeringar i kraftnät.