Vestas gör ett starkt första kvartal

Foto: Vestas

Vestas Wind Systems redovisar ett resultat före skatt på 76 miljoner euro (2) för det första kvartalet 2015. Väntat var 33 miljoner enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet blev 79 miljoner euro (27), där väntat var 48 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 56 miljoner euro (2). Här väntades 28 miljoner.

Nettoomsättningen var 1.519 miljoner euro (1.283). Väntat var 1.333 miljoner.

Utsikterna för helåret 2015 höjs. Intäkterna väntas nu uppgå till minst 7,5 miljarder euro och rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster till 8,5 procent. Den tidigare prognosen var 6,5 miljarder i omsättning och en rörelsemarginal på 7 procent.

Marknadens helårsprognos låg inför rapporten på intäkter på 7,4 miljarder och en rörelsemarginal på 8,8 procent.

(SIX News)