Vind 2011: Ruukki presenterade koncept

Foto: Ruukki

Ruukkis fackverksvindkraftsstomme som kan sträcka sig upp till 160 meters höjd väckte intresse på årets VIND-mässa i Stockholm den 14-15 september.

- Vi är glada för  att kunna presentera vårt koncept för första gången till en skandinavisk publik, sade Veikko Nieminen, direktör för Ruukki Wind Towers.

Ruukki har under senare år fokuserat på energieffektivitet och utvecklat många olika koncept som enligt bolaget ska hjälpa små och stora kunder att ta vara på naturliga energikällor samt bygga mer energieffektivt. Bland dessa finns även fackverkstornen, som kan byggas extra höga vilket innebär att man kan utnyttja även högre vindar på inlandsområden.