Arise ökar kapaciteten

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower har driftsatt parkerna Södra Kärra och Blekhem om totalt 21,6 MW. Vardera park består av sex stycken Vestas V100 vindkraftverk med 1,8 MW i installerad effekt per styck. Bolaget har därmed 124 MW i full drift.

Byggnation pågår av ytterligare 15 MW som beräknas driftsättas under hösten. Det är dels projektet Skäppentorp i Mönsterås kommun, där en Vestas V112 med 3 MW effekt uppförs och dels projektet Gettnabo i Torsås kommun där installation av sex vindkraftverk om vardera 2 MW snart avslutas. När samtliga dessa vindkraftverk är driftsatta har Bolaget totalt 139 MW i produktion vilka under ett normalt vindår beräknas producera cirka 360 GWh per år.

Vindkraftverket i Skäppentorp har en tornhöjd om 119 meter och en rotordiameter om 112 meter.

- Det är viktigt att få erfarenhet av hur verk av denna storlek installeras effektivt, särskilt som vi planerar att bygga 66 st. liknande verk i projektet Jädraås. Det är också vår avsikt att utöka Skäppentorp med ytterligare ett 20-tal vindkraft i motsvarande storlek. Arbetet med tillståndansökan för denna utökning pågår för fullt, säger Peter Nygren, vd Arise Windpower i ett pressmeddelande.