Vattenfall bygger vindkraftpark för halv miljard

Foto: Vattenfall

Vattenfall har beslutat att bygga ännu en vindkraftpark 15 kilometer öster om Falkenberg, Högabjär-Kärsås. Den ligger i anslutning till Hjuleberg vindkraftpark som Vattenfall invigde i maj 2014. Högabjär-Kärsås får 12 kraftverk och kommer att producera hushållsel till cirka 20 000 hem. Den totala investeringen uppgår till närmare 500 miljoner kronor.

Vattenfall fortsätter att satsa på vindkraft med nya projekt i Sverige. Högabjär-Kärsås vindkraftpark består av Högabjär samt en angränsande vindkraftpark, Kärsås, som Vattenfall förvärvade i oktober i år. Totalt kommer nu 12 vindkraftverk att byggas inom de bägge områdena som nu kallas Högabjär.

– Jag är glad över att vi nu kan presentera ännu en ny vindkraftpark i Sverige. Projektet Högabjär-Kärsås är helt i linje med vår strategi att endast investera i vindkraft där det är ett bra vindläge, vilket är positivt ur ett livscykelperspektiv, och där det är lönsamt, konstaterar Alberto Mendez Rebollo, chef för Vattenfall Vindkraft.

Vattenfall Vindkraft är inne i ett expansivt skede med flera projekt i olika stadier i tillståndsprocessen, både i södra och i norra Sverige. De senaste sex åren har Vattenfall investerat 40 miljarder kronor i vindkraft och på tre år har vi fördubblat vår vindkraftproduktion.

Vattenfall kommer att investera ytterligare 11 miljarder kronor i vindkraft de kommande fyra åren. Tillväxtmålen för förnybar elproduktion ligger fast trots att tuffare tider har påverkat Vattenfall och energibranschen.

Idag står vindkraften för cirka 8 procent av Europas elproduktion (257 terawattimmar) och cirka 7 procent av Sveriges, (13 terawattimmar) men andelen växer stadigt. Vindkraft är Europas snabbast växande energislag.