Besked om en kommande energikommission

Foto: Morguefile

Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

Det är helheten och långsiktigheten som är viktig för energimarknadens aktörer. Kjell Jansson:

– Sverige behöver en blocköverskridande energiuppgörelse som verkligen en bred majoritet står bakom och som har förutsättningar att stå pall under ett antal mandatperioder. Därför är det viktigt att tidigare misstag inte görs om utan att kommissionen får arbeta lugnt och metodiskt. Hela energisystemet måste omfattas. Svensk Energi är gärna med i arbetet.

Detaljerna i uppgörelsen är ännu inte kända. Kjell Jansson – med egen erfarenhet från två tidigare energikommissioners arbete – betonar vikten av öppenhet och lösningsvilja som en förutsättning för att hitta en långsiktigt hållbar energipolitik:

– Det är därför med viss oro som vi noterar ingångsvärdena som kommissionen har att förhålla sig till. De kan uppfattas som begränsande och hämmande mot öppenheten. Vi förutsätter därför att Löfvén håller fast vid sina tidigare uttalanden om vikten av öppenhet, att ingångsvärdena kan ändras med tiden och att en energikommission får tillräckligt stort utrymme för att leverera en ny i riksdagen förankrad energipolitik.

Svensk Energi vill särskilt betona tre områden:

Gårdagens huvudfråga gällde energitillgången. Fokus nu måste ligga på att hantera morgondagens viktigaste fråga – nämligen tillräcklig effekt. El måste finnas alla sekunder, minuter och timmar även de kallaste vinterdagarna. Att ersätta tre reaktorer i framtiden med exempelvis vindkraft en tioårsvinter skulle enligt Svenska Kraftnät kräva 52.000 megawatt – motsvarande ungefär 17.000 vindkraftverk. Hur ska vi få plats – både geografiskt och i plånboken?

Energieffektivisering leder till ökad elanvändning via elbilar, värmepumpar med mera. Nya datorhallar ökar också elbehovet. Därför måste kommissionen ha med i beräkningen att framtidens elanvändning ökar.

Att redan på förhand utgå från stängning av ett antal reaktorer är en olycklig låsning. Att inte ens få utreda ny svensk kärnkraft känns onödigt bakbundet.

Kjell Jansson avslutar: – Vi har ett elsystem i dag som håller internationell världsklass med ytterst små utsläpp av klimatgaser. Vi är bäst i EU. Låt oss utveckla detta ytterligare till gagn för industrins konkurrenskraft, elkundernas bekvämlighet och – inte minst – för klimatets skull.