Elkundernas flexibilitet har undersökts i ny rapport

Foto: Jessika Ung

Hur flexibla är elkunderna och vad krävs för att kunden ska förändra sitt förbrukningsmönster? Den frågan har forskare vid handelshögskolan, Umeå Universitet undersökt i rapporten ”En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?”

Rapporten är beställd av Energimarknadsinspektionen (Ei) och syftet är att få mer kunskap om konsumenternas beteende på elmarknaden och vad som krävs för att enskilda konsumenter ska förändra sitt konsumtionsmönster.

– Vi arbetar för en väl fungerande elmarknad och ökad efterfrågeflexibilitet ses som en nyckel för att hantera framtida utmaningar på marknaden. Då är det viktigt att få en förståelse för hur kunderna är villiga att agera, säger Sara Sundberg, avdelningschef på Ei:s avdelning för Konsumenträtt.

Rapporten tar bland annat upp frågan om hur stor ekonomisk ersättning som behövs för att en konsument ska vara villig att ändra sitt beteende och förbruka mindre el de tider på dygnet då elpriset är högt.

­– För oss är det viktigt att förstå hur kunderna agerar och vi kommer använda rapporten som en del i vår kunskapsuppbyggnad. Nu kommer vi gå vidare med ytterligare en studie för att titta djupare på vad som påverkar hushållens val, säger Sara Sundberg.