Klart för vindkraft i Seglora

Foto: Gamesa

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu tillstånd till uppförandet av fem stycken 192 meter höga vindkraftverk i trakten kring Seglora, omkring en halvmil väster om Viskafors i Borås kommun, skriver Sveriges Radio.

Det spanska företaget Gamesa Energy har beviljats tillstånd att bygga vindkraftverk men tillståndet har inte vunnit laga kraft ännu utan kan överklagas till och med den 2 oktober.

Det finns ännu inga vindkraftverk uppförda i Borås kommun.