Smarta gatljus testas i Sundsvall

Foto: Mårten Ahlm

Nu startar utvecklingen av ny teknik för gatljus som drivs av vind och sol samt lagrar energi i batterier. Gatljusen får också sensorer för miljö- och trafikmätning, displayer och wifi. Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Sundsvall Energi och Servanet samarbetar om Sundsvalls nya ”gröna” och smarta gatljus.

Tre nya självförsörjande gatljus monteras för stresstest och utveckling på Campus Sundsvall. Resningen av gatljusen sker på måndag 1 september kl. 12.00. Då deltar Håkan Olin, professor och Hans-Erik Nilsson dekan vid Mittuniversitetet samt Andreaz Strömgren, miljödirektör och Eva-Marie Tyberg från Sundsvalls kommun.

– Gemensamt satsar vi cirka 700 000 kronor på att utveckla ”gröna” gatljus med hög miljöprestanda som klarar sig i vårt klimat utan anslutning till elnätet. De får dessutom nya funktioner med displayer och sensorer, säger Mikael Gulliksson, projektledare vid Mittuniversitetet.

En optimerad ”grön” lyktstolpe kan göra stor nytta på exempelvis gångstråk där man behöver informera medborgarna om aktuella händelser via displayer, eller på landsbygden där man kan sätta upp dem utan anslutning till elnätet. Genom att förse gatljusen med sol- och vindkraft, batterier samt IT-komponenter för trådlös kommunikation och sensorer för trafik- och miljöövervakning kan mervärden som finansierar installationen nås.

– Vi tycker det här är en spännande och intressant utveckling som signalerar att Sundsvall är en framåt och modern stad. Vårt samarbete med Mittuniversitetet ger oss möjlighet att ta tillvara smarta
lösningar, säger Stefan Söderlund kommundirektör.

– Vi känner oss mycket nöjda med att vi har ett bra och gynnsamt samarbete med Mittuniversitetet. Sundsvall Energi vill bidra till regionens utveckling och få Sundsvall att växa med nya tekniska innovationer och miljömässiga lösningar. Målet och drivkraften för Sundsvall Energi är att våra verksamheter ska vara bra för miljön, bra för Sundsvallsborna och bidra till regionens utveckling och detta projekt går helt i linje med det, säger Anders Jonsson, vd, Sundsvall Energi.

Vid Mittuniversitets forskningscenter FSCN (Fibre Science and Communication Network) och STC (Sensible Things that Communicate) pågår sedan länge avancerad forskning kring nya produkter och tjänster inom elektronik-, skogs- och fibersektorn. Nu tar den forskningen nya steg framåt och utvecklar samarbetet med Sundsvalls kommun, Sundsvall Energi, och Servanet. Projektet Smarta gatljus innehåller flera steg som genomförs under hösten 2014. Efter resningen av stolparna monteras utrustning för att mäta energiproduktion och energiuttag på varje stolpe. I nästa steg kommer tekniken
att optimeras och förses med displayer, sensorer och trådlöst datanätverk.

De ”gröna” gatljusen finansieras av EU-medel från regionala fonden, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.