Holmens satsning på vindkraft i Hallstavik nästan klar

Foto: Vestas

Utanför Hallstavik har Holmen byggt 17 vindkraftverk, varav tio redan är i drift. Resterande sju kommer att vara igång under hösten, skriver Unt.se.

Arbetet med att bygga vindkraftparken började sommaren 2013. Nu är alltså alla vindkraftverk resta men inte i drift. Just nu arbetar ingenjörerna på plats med att förbereda vindkraftverk nummer tolv för testkörning.

Vindkraftparken ägs av Holmen och investeringsfonden Eurofideme 2. Kostnaden för att bygga parken beräknas av Holmen till 650 miljoner kronor.

– Vi kommer producera el som täcker en tiondel av elförbrukningen för pappersbruket i Hallstavik. Varje år kommer vindkraftparken totalt producera 165 gigawattimmar, man kan jämföra det med den mängd hushållsel som 8 000 villor förbrukar, berättar Fredrik Nordqvist som är chef för vindkraft på Holmen Energi.

Pappersbruket i Hallstavik är en stor förbrukare av el och det är en stor utgiftspost. En prissänkning på ett öre kan betyda mångmiljonbelopp i minskade kostnader för enskilda företag.

– Platsen lämpar sig bra till vindkraft sett till vinden och det ligger nära pappersbruket, det blir en kort sträcka att transportera elen, vilket gör det till en bra investering för Holmen, förklarar Fredrik Nordqvist.

Varje enskilt vindkraftverk i Varsvik har en effekt på 3,0. Vingar når 185 meter upp i luften som högst och mellan vingspetsarna är det 112 meter.