Nej till fler vindkraftverk i Öxabäck

Foto: Marcus Samuelsson

En knapp majoritet i plan- och byggnadsnämnden i Mark stoppar ett tredje vindkraftverk i Öxabäck. Med 4 röster mot 3 blev det nej till vindkraftverket som får Öxabäck att jubla, skriver Sveriges Radio.

Det tredje vindkraftverket har fått kraftiga protester från boende och till slut blev det ett nej från nämnden. Ärendet var upp i nämnden för två månader sedan men återremitterades eftersom det bland annat fanns brister i hur skuggningen från vindkraftverket skulle bli även Miljönämnden ville ha mer fakta på bordet. Men slutligen blev det ett nej till bygglovet.

– Förutsättningarna har ändrat drastiskt jämfört med när man sa ja till de två första verken. Anledningen att man sa ja sist var att statsmakterna pekat ut området som riksintressant för vindkraft. Detta riksintresse är borttaget. Och störningarna för de kringboende har upplevts som så starka och byalaget har reagerat för att vindkraften upplevs som något negativt när man försöker få turister och nya boenden för ny inflyttade. Detta måste man naturligtvis lyssna på, säger Björn Andersson som är socialdemokratisk vice ordförande i byggnadsnämnden, till Sveriges Radio.