Hexicon genomför fulltecknad nyemission

Bild: Hexicon
Bild: Hexicon

Hexicon har framgångsrikt genomfört en nyemission om 11,4 miljoner kronor för att säkra utvecklingen av Hexicons innovation för havsbaserad vindkraft på stora djup.

Nyemissionen möjliggör en snabbare och kraftfullare implementering av den nya strategin att utveckla flytande plattformar för vindkraft till havs, och i samarbete med stat och näringsliv demonstrera sin innovation genom att bygga en svensk referensanläggning. Nyemissionen är på totalt 11,4 miljoner kronor. Efter nyemissionen har Hexicon 96 aktieägare varav två institutionella investerare; Gamla SEB Trygg Liv och MGA Holding.

Hexicon designar flytande plattformar för att bygga vindkraft till havs. Hexicons plattformar bygger på storskalighet och på lönsam energiproduktion. På så vis kan vindkraftparker etableras på områden där vindarna är starkare och jämnare. Vindkraftparker kan byggas utom synhåll på områden där miljöpåverkan är minimal.

– Denna nyemission innebär att vi kan intensifiera vårt designarbete och bildandet av ett svenskt konsortium som ska bygga vår första plattform, säger Henrik Baltscheffsky, vd för Hexicon.