Bixia bygger vindkraft i Sunne

Foto: Public Domain

Den 26 juni beviljades Bixia ProWin tillstånd av Miljöprövningsdelegationen att upprätta 13 vindkraftverk på Häjsberget och Länsmansberget i Sunne kommun. Byggnationen påbörjas under nästa år och vindkraftverken beräknas vara i produktion under 2016. Vindkraftparken kommer, när den är i full produktion, att producera över 100 miljoner kilowattimmar förnybar energi. 

I närmare fyra års tid har Bixia arbetat för att få tillstånd att bygga vindkraftverken på Häjsberget och Länsmansberget. Redan 2010 påbörjades vindmätningarna och avslutades så sent som för en vecka sedan.

– Det är mycket glädjande att ha fått Miljöprövningsdelegationens beslut. Att få tillstånd för byggande av vindkraftverk, är en lång process och det är många parametrar att ta hänsyn till. Den mest omfattande delen handlar om miljöpåverkan, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Stort intresse från markägare och kunder

Dagen efter tillståndet kom från Miljöprövningsdelegationen lämnade Bixia in ytterligare en ansökan om nio vindkraftverk på Fryksdalshöjden i Sunne kommun. Totalt planerar företaget att bygga cirka 40 vindkraftverk i området.

– Nu vidtar nästa fas innebärande byggnation och driftsättande. Vi satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med kunder, lokala markägare och andra partners. Vårt koncept går ut på att vi bygger och förvaltar vindkraftverken ihop med kunderna och sedan köper Bixia överskottselen och säljer den vidare, en unik affärsmodell som vi själva har utvecklat, säger Tom Istgren.

Bygdepeng till Sunnes föreningsliv Intresset för delägarskap i Sunne är stort och de 13 vindkraftverken är redan intecknade.

– Den här satsningen ligger helt i linje med samhällets och Sunne Kommuns intention att skapa mer energi från förnybara källor. Elproduktionen ger också en kompletterande intäkt till de skogsägare som upplåter sin mark inom vindkraftparken.  Det betyder också att betydande intäkter kommer att beskattas inom kommunen, till skillnad från stor del av landets industriella elproduktion. Markägarna avstår samtidigt en del av intäkten, till gagn för det lokala föreningslivet. Denna bygdepeng innebär att sexsiffriga belopp årligen kommer att tillföras Sunne Kommuns föreningsliv, säger Bertil Forsberg, initiativtagare och markägare i området. 

Fler vill bli självförsörjande på el Under förra året tog Bixia sju nya vindkraftverk i bruk och företaget märker av ett ökat intresse för kundproducerad vindkraft.

– Vi ser en tydlig trend där fler företag vill ta ett eget klimatansvar och samtidigt bli sina egna producenter, en utveckling som vår affärsmodell möjliggör. Under kommande femårsperiod har vi som mål att i samverkan med våra kunder producera 500 GWh vindel årligen. Det är glädjande att se alla de positiva effekter det medför, inte bara med bäring på klimatet utan också att det genererar arbetstillfällen, säger Tom Istgren.