Vattenfall får tillstånd för ny vindkraftpark i Storbritannien

Foto: Vattenfall

Vattenfall och ScottishPower Renewables har erhållit tillstånd att bygga den havsbaserade vindkraftparken East Anglia ONE utanför Englands östkust. Vindkraftparken kommer att producera el till cirka 820 000 hushåll.

Vattenfall Vindkraft AB bildade 2008 tillsammans med ScottishPower bolaget East Anglia Offshore Wind, EAOW, för att utveckla vindkraftparker i East Anglia, ett 300 kvadratkilometer stort område utanför Suffolk på den engelska östkusten. Området East Anglia är avsett för flera vindkraftparker med en total kapacitet på 7 200 megawatt. Förutom det nu aktuella East Anglia ONE (1 200 megawatt) har EAOW även ansökt om tillstånd för ytterligare två lika stora parker inom området; EA THREE och EA FOUR. – Storbritannien är världsledande inom havsbaserad vindkraft och vi måste fortsätta att kostnadsreducera för att behålla den positionen. Projekt som East Anglia ONE är ett sådant projekt och när det står färdigt kommer det att bidra till kostnadseffektiv, säker och förnybar elproduktion i Storbritannien, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls Continental/UK Renewables division. I december 2009 lämnades tillståndsansökan för East Anglia ONE in och idag stod det klart att tillstånd erhållits från de brittiska myndigheterna. Byggnationen av de cirkaa 240 turbinerna kommer att inledas 2016 och monteringen till havs inleds i början av 2017. East Anglia ONE planeras producera el till 820 000 hushåll när anläggningen står färdig 2018.