Siemens långtidshyr jack-up fartyg

Ett Jack-up-fartyg. Foto: Jack-Up Services

Siemens tecknade nyligen ett treårigt avtal för rättigheter till en jack-up fartyg avsett för havsbaserade vindkraftverk. Fartyget är under uppbyggnad och beräknas vara klar under 2016.

Danska DBB Jack-Up Services A/S meddelar att man har tecknat ett treårigt avtal med Siemens Energy. Avtalet ger Siemens nyttjanderätt till ett nytt jack-up fartyg, som har utformats speciellt för underhålls-och serviceverksamhet i samband med uppsättning av Siemens stora havsbaserade vindkraftsprojekt i norra Europa.

- Detta avtal är en viktig milstolpe för offshore-industrin och representerar en ny metod för offshore-verksamhet och underhåll. Det finns betydande kostnadsbesparingar i samband med snabb mobilisering. Detta är särskilt viktigt när allt fler vindkraftverk installeras under svåra förhållanden, säger Thorsten Jalk, vd för DBB Jack-UP A/S.

Avtalet gör det möjligt för Siemens att minskar tiden för installation och underhåll av offshoreturbinernas komponenter.  Fartyget är byggt med underhålls- och serviceverksamhet i åtanke.