O2 byter namn till OX2

Foto: O2

Vindkraftsbolaget O2 byter namn till OX2. Enligt bolaget så är bakgrunden till namnbytet en ökad internationell närvaro och behov av en tydligare positionering.

Som ett led i en ökad närvaro på den internationella marknaden fattades beslut om namnbyte till OX2 på en extra bolagsstämma som ägde rum den 25 april i år.

– Vi står inför ett spännande nästa steg då vi breddar oss på fler geografiska marknader och inom nya förnybara energislag och teknologier. För att underlätta detta byter vi nu namn och grafisk identitet. Med namnet OX2 kan vi skapa en tydligare position och bättre förutsättningar för en fortsatt internationell expansion. Som en följd av detta får även våra dotterbolag nya namn, säger koncernens vd Johan Ihrfelt.

OX2 står nu bakom mer än hälften av de genomförda etableringarna av storskalig vindkraft i Norden det senaste året. Därutöver har OX2 förvaltningsuppdrag för nära 500 megawatt vindkraft med en årlig produktion på cirka 1,5 terawattimmar.

– Det pågår en intensiv omställning av energisektorn där de förnybara kraftkällorna i Europa och världen är på väg att bli basen i det framtida energisystemet, säger Johan Ihrfelt.