Första spadtaget för DolWin3

Foto: Alstom

Det första spadtaget har nu tagits för den landbaserade strömriktarstationen DolWin3 vid Dörpen West i Heede, Tyskland. Den landbaserade stationen är en viktig del av HVDC-nätet som kommer att knyta ihop vindkraftparker i sydvästra delen av den tyska Nordsjön transmissionsnätet. Förbindelsen är planerad att vara klar 2017.

DolWin3-projektet är den tredje anslutningen inom offshoreklustret DolWin i tyska Nordsjön. Det kommer att använda likströmsteknik med spänningsomvandlare för att leverera den energi som genereras vid havet genom en 83 kilometer lång sjökabel till fastlandet. Från kusten, kommer vindkraftselen sedan transporteras ytterligare 79 kilometer via kabel till riktarstationen i Dörpen West.