Vattenfall planerar ny park vid Skorped

Foto: Vattenfall

Vattenfall vill bygga upp till 60 vindkraftverk på Stormyrberget strax söder om Skorped, skriver Allehanda.se.

Vattenfall har beslutat att satsa på Stormyrberget, ett område på 49 kvadratkilometer varav 22,4 kvadratkilometer pekas ut i kommunens översiktsplan för vindkraft från 2008. För tillfället mäts vinden med sodarteknik men till hösten ska en vindmätningsmast sättas upp. Vattenfall planerar upp till 60 vindkraftverk på området.

I början av april hölls ett informationsmöte i Skorped och Vattenfall har redan ingått avtal med nära 50 markägare i området.

– Vi jobbar utifrån att göra inventeringar och samråd för att kunna skicka en ansökan och MKB (miljökonsekvensbeskrivning) till Länsstyrelsen under första kvartalet nästa år. Sedan kan det vara några som vill få det prövat i flera instanser, så det kan ta lång tid innan vi har ett tillstånd, säger Ulf Andersson kommunikatör på Vattenfall Vindkraft AB.