El från vindkraft till Lejonfastigheter

Foto: sxc

Elbolaget Bixia har fått förtroendet att leverera el till Lejonfastigheter och Linköpings kommun. Lejonfastigheter har för sig och för kommunens räkning, upphandlat elavtalet som löper i tre år och innebär att de cirka 270 fastigheter som Lejonfastigheter äger och förvaltar försörjs med 100 procent förnybar el.

Lejonfastigheter kommer att köpa fysisk el samt en rådgivande finansiell kraftportfölj från Bixia. Volymmässigt handlar det om cirka 53 gigawattimmar och hela leveransen kommer att bestå av 100 procent förnybar el, vilket varit ett krav i upphandlingen.

– Att få det här förtroendet av en så viktig kund på vår hemmamarknad känns fantastiskt bra. Vi märker att allt fler kunder ställer klimatrelaterade krav i sina upphandlingar, någonting som vi på Bixia välkomnar, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

Lokalproducerad el Historiskt har man sagt att el är en lågintresseprodukt men Bixia märker att den inställningen börjar förändras, där kunderna börjar ställa krav.

– Allt fler kunder verkar bry sig om var elen de köper kommer ifrån och det gynnar oss på Bixia. Vi är det elbolag som köper in störst andel förnyar el direkt från lokala elproducenter, säger Flemming.

– Att genom ursprungsmärkning kunna följa den förbrukade elen ger oss ökad kunskap i vårt hållbarhetsarbete. Bixia vann uppdraget eftersom de uppvisar en hög kvalitet på rådgivning och administration, säger Jonas Johansson, ekonomichef på Lejonfastigheter.

Hållbar affärsmodell Samtidigt som Bixia stöttar små lokala producenter satsar de långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med kunderna.

– Vi bygger och förvaltar, i första hand vindkraftverk, tillsammans med kunderna, sedan köper vi på Bixia överskottselen från kunderna och säljer den vidare. Det är en unik affärsmodell som vi själva har utvecklat och som gynnar kunderna, oss själva och inte minst klimatet, säger Flemming.