Världens största vindkraftshub under byggnation

Foto: Airbel

Just nu byggs världens största omformarplattform för vindkraft till havs, Dolwin Beta, vid Drydocks Worlds skeppsvarv i Dubai. Projektet är värt drygt sex miljarder kronor och är utvecklat av norska offshoreföretaget Airbel tillsammans med ABB, skriver processnet.se.

Norska offshoreföretaget Airbel och ABB har tillsammans utvecklat och projekterat plattformen Dolwin Beta för holländsk-tyska kraftföretaget Tennet. Under sommaren ska plattformen vara på plats och planen är att den ska vara i full drift 2015.

Plattformen Dolwin Beta är 77 meter bred, 99 meter lång och 70 meter hög med en helikopterplatta och plats för en besättning på 24 personer.

Med en kapacitet på 900 megawatt kan den försörja drygt 1,5 miljoner hushåll med el från tre stora vinkraftsparker med omkring 240 vindkraftverk vid Helgoland i tyska delen av Nordsjön.

Från plattformen, där växelströmmen från vindkraftverken omvandlas till likström, transporteras elen via en 45 kilometer lång undervattenskabel och därefter en 90 kilometer lång landkabel till en HVDC station på tysk mark där den åter blir växelström och förs ut på nätet.

Dolwin Beta är ABBs tredje omformarplattform utanför Helgoland. Men den första som är flytande, vilket innebär ett minimum av miljöpåverkan.