EU:s framtida klimat- och energipolitik diskuterades i Bryssel

Foto: sxc

Energiministrarna i EU höll en policydebatt om ramverket för klimat och energi för åren 2020-2030. Sverige stöder förslaget om att klimatutsläppen ska minska med 40 procent och att minst 27 procent ska komma från förnybar energi till 2030. It- och energiminister Anna-Karin deltog i rådsmötet i Bryssel.

Både EU:s energi- och miljöministrar har nu gett sin syn på kommissionens meddelande om ett nytt energi- och klimatramverk för 2020-2030. Resultatet av diskussionerna skickas till Europeiska rådet inför behandling vid toppmötet den 20-21 mars.

Många medlemsländer, däribland Sverige, stöder förslaget om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030. Men Sverige öppnar för ytterligare insatser på klimatområdet.

– Sverige förespråkar en ännu mer ambitiös linje än så, och skulle gärna se att EU antar ett utsläppsmål om att totalt sett minska utsläppen med 50 procent, där 40 procent ska göras i Eu och 10 procent i form av insatser i utvecklingsländer, sade Anna-Karin Hatt efter mötet.

Sverige tillsammans med många medlemsländer betonade vikten av att Europeiska rådet i mars tar ställning till huvudprinciperna för Eu:s klimat- och energipolitik till 2030.