Minskad förlust för Morphic

Morphic, verksamt inom bränsleceller och vindkraft, redovisar ett resultat efter skatt på -18,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2011 (-34,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:10). Nettoomsättningen uppgick till 36,9 miljoner kronor (13,8). Rörelseresultatet blev -17,1 miljoner kronor (-33,9) medan resultatet före skatt uppgick till -18,0 miljoner kronor (-35,5). Kassaflödet var -12,1 miljoner kronor (-74,4). (Nyhetsbyrån Direkt)