Ökat fritt kassaflöde för Vestas

Foto: Vestas

Enligt preliminära rapporter uppgraderar Vestas förväntningarna på sitt fria kassaflöde för 2013 till 1 miljard euro. Tidigare hade de beräknat ett fritt kassaflöde på 500 till 700 miljoner euro. Förbättringen beror primärt på att utvecklingen av rörelsekapitalet varit bättre än förväntat. Den slutgiltiga årsrapporten för 2013 kommer att offentliggöras 4 februari 2014.