Eon Netz väljer kabel från Nexans

Foto: Eon

Eon Netz har valt en aluminiummarkkabel från Nexans för utbyggnaden av sitt elnät för vindenergi. Nexans har installerat en dubbel markledning på 110 kilovolt i Dithmarschen-distriktet för Eon som första tyska kund, med en total längd på 5,5 kilometer och ett ordervärde på 4 miljoner euro.

Den nu aktuella inkopplade sektionen ingår i delstaten Schleswig-Holsteins projekt för att transportera vindkraftsel till inlandet i nedgrävda kablar inom en 20 kilometer bred korridor längs kusten. Som ett led i energiomställningen har E.on Netz inlett ett infrastrukturprojekt som ska möjliggöra en framtida tillförsel av 9 000 megawatt el från havsbaserade vindparker till 380-kV-transmissionsnätet längs Schleswig-Holsteins västra kust.

Den markledning som nu har tagits i drift har en ledararea på 2 500 mm2 och det är första gången Nexans har installerat en kabel av detta slag i Tyskland. Aluminiummarkkabeln, nedgrävd på runt 1,75 meters djup i PE-rör mellan Dieksanderkoog och Marne, har en något större omkrets än en jämförbar kopparkabel.

Transmissionskapaciteten i kabelsystemet är 360 MW, vilket är tillräckligt för att förse de tre städerna Flensburg, Kiel och Lübeck med el. Som en del av kabelinstallationen har Eon också utökat elnätet med nytt ställverk i Dieksanderkoog och uppgraderat transformatorstationen i Marne.

Andreas Fricke från E.on Netz är övertygad om att den planerade kraftledningen på västkusten i vindkraftverksprojektet ”Weststromtrasse” kommer att avlasta elnäten. Bara i Dithmarschen produceras 1 000 megawatt vindenergi som inte alltid kan överföras till elnätet. I en intervju som tidningen ”Norddeutsche Rundschau” gjorde i samband med att den första sektionen av 110-kV-ledningen togs i drift, liknade Robert Habeck, Schleswig-Holsteins minister för energiomställning, jordbruk, miljö och landsbygdsfrågor, behovet av detta gigantiska infrastrukturprojekt med återuppbyggnaden av Östtyskland efter återföreningen.

När sedan också luftledningen på 380 kilovolt är klar, kommer Schleswig-Holstein att ha slutfört detta viktiga steg i energiomställningen, men Habeck påpekade att även en kraftledning för landproducerad vindenergi ingick i det ekonomiska löftet.