Vindkraften pressar elpriset

Foto: Umeå Energi

De senaste veckornas intensiva lågtryck har gjort att vindkraftsproduktionen slagit nya rekord i Sverige, vilket pressat ner det rörliga elpriset. Under vecka 46 fick vi dubbelt så mycket el från vindkraften i Sverige som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift, enligt elbolaget Bixias veckorapport.

Under vecka 46 låg det rörliga elpriset för en person boende i Stockholm på 32 öre per kilowattimmar vilket är drygt 5 procent lägre än samma period förra året. Vindkraften, som stod för cirka 10 procent av produktionen i Sverige under vecka 46 har bidragit till att hålla nere elpriset.

– Vi har haft en mild novembermånad över huvudkonsumtionsområdet i Norden frånsett den senaste veckoperioden, vilket hållit nere efterfrågan. Dessutom har det varit fördelaktiga lågtrycksbanor vilket gynnat vindkraftsproduktionen. Den goda vindkraftsproduktionen har direkt avspeglat sig på elpriset. Det var särskilt tydligt under vecka 46, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

10 procent vindkraft Tillgängligheten i kärnkraften är relativt god och ligger på cirka 90 procent, trots att Oskarshamn 1 och 2 är ur drift fram till våren respektive hösten 2014.

– ­ Under vecka 46 stod vindkraften för 10 procent av den svenska elproduktionen, det är nästan dubbelt så mycket som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift, säger Matina Rosenberg.

Under en normal vecka producerar Oskarshamn 1 och 2 cirka 185 GWh. Under vecka 46 landande vindkraftsproduktionen i Sverige på 333 GWh enligt Svensk Energis veckovisa rapport.

Vindkraftsproduktionens rekord är en kombination av att fler och fler verk har tagits i drift och den fördelaktiga väderleken. Lågtrycksbanorna har också gjort att vatten- och snömagasinen har fyllts på under perioden vilket påverkat den hydrologiska balansen i positiv riktning.

Bixia rekommenderar rörligt Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Magnus Olsson, privatmarknadschef på Bixia.