Flytande vindkraft igång i havet utanför Japan

Foto: University of Tokyo

Sedan olyckan i Fukushima söker japanerna alternativa energiformer, bland annat vindkraft till havs. Men den japanska havsbottnen kännetecknas av djup, vilket gör den mindre lämplig för massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom fasta installationer, skriver Tu Kraft.

Därför arbetar flera aktörer och universitetsgrupper, på initiativ från den japanska regeringen, med att kommersialisera teknologier för flytande vindkraft.

Nyligen meddelade en grupp ledd av konstruktionsgruppen Toda Corporation att deras 2 megawatt flytande vindkraftverk utanför Nagasakiregionen nu genererar ström.

Turbinen ska enligt planen leverera elektricitet till hushåll på ön Kabashima och andra närliggande öar via Kyushu Electric Power undervattenskablar.

Havsturbinen är en så kallad spar floater med torn av stål och flytfundament av betong. Fundamentet är av betong för att öka stabiliteten och reducera kostnaderna.

 Johan Sandberg, chef för förnybar energi i DNV Keema, var i fjol på Kabashema Island för att titta på pilotturbinen som var föregåmgaren till nuvarande havsturbin.

Han menar att det som sker i Japan, som nu är utan kärnkraft, är stort.

– Detta är nog ett av de mest spännande projekten som sker inom förnybar teknologiutveckling idag. Japan fungerar som en katalysator for utveckling av flytande havsvindteknologi, som har en fantastisk potential. Om Fukushima-katastrofen inte hade skett och Japan inte hade satt så hårt tryck på att utveckla flytteknologin, hade detta tagit mycket längre tid, säger Johan Sandberg.