Monopilefundament som ska klara orkaner

Foto: eCape

Cape Wind-projektet kommer bli det första havsbaserade vindkraftprojektet att utvecklas, givas tillstånd och konstrueras i USA. Projektet lokaliseras till Nantucket Sound, utanför de populära turistorterna Cape Cod och Martha’s Vineyard i delstaten Massachusetts.

Som ett av projektets ledande partners ska Ramböll tillsammans med Keystone och PMSS – båda amerikanska företag – arbeta fram en detaljerad design för monopilefundamenten till alla 130 turbiner. Ramböll ansvarar även för övervakning och analys av de geologiska och geotekniska undersökningarna, insamling av information gällande sjöbottens skick och stabilitet samt modellering av de meterologiska och oceanografiska villkoren för platsen ifråga.

Projektet innebär en ny utmaning för de inblandade ingenjörerna då dessa aldrig förr behövt konstruera fundament som har kapacitet att stå emot orkaner. Detta medför att befintliga designer behöver modifieras och nya designprinciper introduceras. Projektet ska vara färdigt 2015.