Vindkraftturism lockar folk till Jädraås

Byggkostnaden blir betydligt lägre på land än till havs. Foto: Arise Windpower

Arise Windpower räknar med över 1 000 besökare årligen i sin nya vindpark i Jädraås, Ockelbo. Vindkraftsturism blir allt populärare. Parken med 66 vindsnurror kommer att ge 200 megawatt.

­– Vi har på kort tid, 18 månader, byggt 66 kraftverk som vardera kommer att ge tre megawatt och totalt blir det för hela anläggningen nästan 200 megawatt, säger Peter Nygren, vd för Arise Windpower.

Bolaget är börsnoterat och har totalt 135 vindkraftverk i Sverige utspridda med ett avstånd på 80 mil nord sydlig riktning och 30 mil i ost västlig riktning. Genom den geografiska spridningen finns det nästan alltid vind någonstans. 

– I genomsnitt är det endast 50 timmar under ett år som vi inte har någon produktion alls från något verk. Och det är av årets 8 760 timmar. Ser vi till ett enskilt kraftverk kan det stå still i 2 000 timmar på ett år på grund av för lite vind.

Billigare på land

Peter Nygren menar att det viktigaste nu för energiförsörjningen är att det byggs kablar som knyter samman hela Europas kraftförsörjningsnät.

– Solenergi som produceras i södra Europa kombineras med energi från vindkraftverk i norra Europa kompletterat med vattenkraft och kärnenergi.

Arise Windpower har bara vindkraftverk som är placerade på land. Landbaserade kraftverk blir billigare än verk placerade i havet.

– I Sverige finns det så många platser med bra vindförhållanden att vi inte behöver bygga till havs. Ett kraftverk på land är betydligt billigare. Till havs blir också underhållet avsevärt dyrare.

Vindkraftturism

Under byggtiden har som mest 250 personer varit sysselsatta. När nu driften är igång kommer 14 personer vara sysselsatta heltid lokalt. Till det kommer en så kallad vindkraftsturism och de kringtjänster som skapas.

– Av erfarenhet vet vi att vindkraftparker är intressanta att besöka. I vår första park i Laholm har vi haft över tusen besökare per år.  I Jädraås kommer det sannolikt att vara ännu fler besökare, både svenska och utländska. Parken är unik tack vare sin storlek.   Totalt producerar vi el som räcker till en medelstor stad.

Radar tänder ljus

Naturligtvis mötte planerna på vindkraftparken motstånd. Utsikten skulle förändras. Men för att inte störande ljus som behövs för att varna flyg och helikoptrar har Arise Windpower investerat i ett radarstyrt system.

– Ljusen tänds först när en radar upptäcker flyg eller helikopter. Det har kostat 15  miljoner kronor extra men boende slipper ha en massa lampor som blinkar i onödan.

Arise Windpower arrenderar marken och markägarna kan under de 25 åren som kraftverken skall snurra räkna med betydande intäkter. Bygden får också en ersättning via en så kallad byggdepeng. Över parkens totala livslängd, cirka 25 år, handlar det om cirka 20 miljoner kronor som kommer bygden till godo.

säger Peter Nygren.