Supergrid nyckeln till hållbar elproduktion

Den el som överförs via kraftnäten måste i framtiden vara förnybar för att kunna nå målet att helt fasa ut el från fossileldade kraftverk. Foto: Aleksas Kvedoras
– För att kunna förse hushåll och företag i EU-länderna med grön el måste vi både uppgradera befintliga och elnät och bygga nya sådana som The Supergrid, säger Ana Augando, vd för Friends of the Supergrid i Bryssel. Foto: Benedicte Maindeaux

EU har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent senast år 2050. Då kommer elbehovet i EU att vara minst dubbelt så stort som idag.

– För att nå målet krävs en storskalig produktion av förnybar el med Supergrid som ekrar i navet, hävdar Ana Aguado, vd för "Friends Of the SuperGrid" (FOSG) i Bryssel. Den förnybara elen ska ersätta el från fossileldade kraftverk på kontinenten.

Supergrid är framtidens paneuropeiska kraftnät för att integrera produktionen av förnybar el i Europa. Supergrid, som ska utnyttja HVDC-teknologi (högspänd likström), ska också transportera el och balansera produktionen mot det aktuella behovet.

– Det räcker inte med att enbart bygga ut existerande HVDC-nät mellan enskilda stater, framhåller Ana Aguado. Det skulle inte täcka Centraleuropas behov av havsbaserad el, producerad i kustnära länder längre norrut. Men med Supergrid kan vi klara det. Konceptet innefattar supernoder som kan lagra, integrera och distribuera förnybar el: solenergi, vatten-, vind- och vågkraft. Supergrid blir också ett kraftfullt verktyg för handel med sådan el.

Spjutspetsteknik

Supergrid bygger på den nya generationens HVDC-teknik och ABB och Siemens leder utvecklingen på området. De ser intressanta, globala affärsmöjligheter och kommer att få god draghjälp av Supergrid som referensprojekt.

HVDC gör det möjligt att på ett effektivt och billigt sätt överföra el från avlägsna platser i havet till tättbefolkade områden. Elen kan till exempel produceras marint i norra Europa eller med solenergi i södra Europa. Stora turbiner på upp till 500 megawatt, som driver generatorerna, möjliggör en kostnadseffektiv elproduktion.

– Integrationen av HVDC-nät med redundanta och driftsäkra växelströmsnät (AC) har visat sig fungera mycket bättre än vad man trodde, säger Ana Aguado. Det bådar gott för inför utbyggnaden av Supergrid.

Supergrid ska säkerställa god eltillgång i alla berörda länder.

– Är det vindstilla i ett land blåser det kanske i ett annat, menar Ana Aguado. Är det vindstilla överallt får man istället förlita sig till solel från det kontinentala Europa och vattenkraft från Norden.

Ritar om kartan

Supergrid kommer att rita om europakartan när det gäller elförsörjning.

– Elproduktionen blir inte längre nationell, säger Ana Aguado. Den kommer istället att kännetecknas av internationella korridorer som skapar en paneuropeisk marknadsplats för förnybar el. Årligen handlas el för 400 miljarder euro, så det handlar om en gigantisk marknad. 

Östersjön och Nordsjön blir Supergrids vagga.

– Den första utbyggnadsetappen startar förhoppningsvis runt år 2020 och ska preliminärt omfatta England, Tyskland, Belgien och Norge, berättar Ana Aguado. Etapp 1 innebär en investering på cirka 28 miljarder Euro. År 2050 ska Supergrid täcka in de flesta EU-länder.

Ana Aguado deltar i konferensen "Vind 2013" i Stockholm, där hon berättar om framtidsplanerna:

– Jag hoppas att deltagarna i konferensen ska inse att Supergrid är det bästa sättet att ställa om Europas energiförsörjning, så att vi kan ersätta fossileldade kraftverk med el från förnybara energikällor.