Vindkraftstillverkaren Winwind i konkurs

Foto: Marcus Samuelsson

Utvecklingen av vindkraft har börjat så sent i Finland att den inhemska vindkraftsindustrin aldrig kommit i gång på riktigt. Samtidigt som nya vindparker nu hela tiden byggs har kraftverkstillverkaren Winwind gått i konkurs, skriver tidningen Hufvudstadsbladet.

Nyligen meddelade St 1:s och S-gruppens gemensamma vindkraftsbolag Tuuliwatti om planer på en ny vindpark i Märynummi strax norr om centrala Salo. Tre vindkraftverk med en kapacitet på fem megawatt var ska producera el motsvarande den mängd 16500 höghuslägenheter behöver per år.

Samtidigt kom beskedet att bolaget Winwind som tillverkar vindmöllor söker konkurs. Företagets verksamhet har varit förlustbringande i många år och skulderna uppgår nu till över 300 miljoner euro.

– Det dröjde förargligt länge in­nan utbyggnaden av vindkraft kom i gång i Finland och industrin saknade därför en hemmamarknad här, säger Tuuliwattis vd Jari Suominen till Hufvudstadsbladet.

Enligt Suominen har utvecklingen i Finland aldrig riktigt gått vidare från pilotstadiet.

Suominen pekar också på de svårigheter finanskrisen förde med sig, speciellt för de små aktörerna. Också stora tillverkare som danska Vestas sanerade för några år sedan sin verksamhet rejält. I samma veva planade efterfrågan ut och numera är tillverkningen av vindkraftverk något som görs som på löpande band i stora fabriker.

Inmatningstariff

Winwind grundades i Uleåborg år 2000 och den största ägaren vid konkursen var indiska Sterling Infotech, vars vd Ravichandran Narasimman i ett pressmeddelande beklagar konkursen. Också Industriinvestering ägde en mindre del av vindkraftstillverkaren. Bolaget har sitt huvudkontor i Esbo och verkstäder i Fredrikshamn och Indien. Antalet anställda är cirka 130 i Finland och Sverige.

Tuuliwatti köper sina vindkraftverk för Salo i Spanien, men de innehåller också finländska komponenter. Enligt Suominen har aktiva komponenttillverkare en bra chans att få vara med och leverera delar till vindkraftverken. Som beställare kan man inte ställa krav på kraftverken, men nog uttrycka önskemål om att finländska tillverkare ska få vara med om de bara är konkurrenskraftiga.

Förutsättningarna för vindkraft har förbättrats i och med regeringens beslut om inmatningstariffer, det vill säga ett garanterat minimipris för den som säljer vindkraftsel.