Vindkraft Norrs första vindkraftpark klar för invigning

Foto: Torbjörn Bergkvist

Stamåsen blir först ut Vindkraft Norrs sju planerade vindparker. Den 26 september är det dags för invigning av vindkraftparken.

Alla turbiner snurrar och Vindkraft Norr har tagit över vindkraftsverksleveransen från Siemens och drift- och underhållsavtalet är startat. Under de första två åren driftas parken åt SSVAB under ett avtal tillsammans med Siemens, därefter tar Statkraft helt över.

Nu börjar en så kallad optimaliseringsperiod på 3 månader när alla mindre justeringar ska göras inför den slutliga testen. Det är en test som börjar i november-december och där vindkraftverken ska visa att de levererar vad de lovar, det vill säga producerar el enligt angiven prestanda och verkningsgrad.