Planer på vindkraftpark i Korsholm

Foto: sxc.hu

Samhällsbyggnadsnämnden i finska Korsholm har tagit ett beslut om att utreda om det finns förutsättningar för framtagandet av en delgeneralplan gällande den planerade vindkraftparken Märkenkall, rapporterar YLE.

Det är O2 som har planer på att uppföra 30 vindkraftverk i området Bodbacken, mellan Vassorfjärden och Kyro älvdal. Bolaget håller nu på med att skriva arrendeavtal med markägare i området samt göra klart för miljökonsekvensbeskrivning.