Vinst för Arise

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower redovisar ett resultat efter skatt på 3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-6). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (-0:18). Nettoomsättningen uppgick till 42 miljoner kronor (46). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 44 miljoner kronor (35). Målet är vidare att säkra ytterligare markområden i Skottland för fortsatt expansion efter år 2017, skriver bolaget i delårsrapporten.

(Nyhetsbyrån Direkt)