Lågt intresse från EU-länder för gemensamma vindkraftprojekt

Foto: ABB

Det finns ett intresse i Sverige att samarbeta med andra EU-länder om projekt som rör havsbaserad vindkraft i Sverige. Det visar en rapport från Energimyndigheten, där myndigheten på uppdrag av Näringsdepartementet undersökt förutsättningarna för att samarbeta om havsbaserad vindkraft inom EU.

Samarbetet skulle ske i form av så kallade ”gemensamma projekt”, som är en av fyra samarbetsmekanismer som nämns i förnybartdirektivet. Syftet med samarbetsmekanismerna är att EU:s medlemsländer genom samarbete ska nå sina förnybarhetsmål för 2020 så kostnadseffektivt som möjligt. Energimyndigheten har därför, tillsammans med vindkraftbranschen, tagit fram förslag på hur sådana gemensamma projekt skulle kunna genomföras praktiskt.

För att en havsbaserad park ska kunna fungera som ett gemensamt projekt måste vindkraftparken vara i produktion i början av 2020. Det betyder att processen med att träffa en överenskommelse med något annat EU-land om samarbete måste påbörjas nu.

– Det största hindret för att genomföra gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft är att intresset hos köparländer som har svårt att uppfylla sina nationella mål ser ut att komma för sent, säger Maria Stenkvist, projektledare på Energimyndigheten. Det finns ännu inget land som uttryckt sitt intresse för att samarbeta med Sverige om gemensamma projekt.

– Vi tror därför att staten behöver ta en aktiv roll i att driva processen framåt, om det ska vara möjligt att genomföra gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft inom den snäva tidsramen.

Energimyndigheten föreslår därför, som ett första steg för att påskynda processen, att myndigheten genomför en offentlig förfrågan där projektörer får anmäla intresse för gemensamma projekt.