Jörgen Svensson vann vindkraftspris i Skåne

Jörgen Svensson. Foto: Lunds Tekniska Högskola

Skånes vindkraftspris har delats ut för andra gången. Vinnare blev Dr. Jörgen Svensson, biträdande lektor i Industriell Elektroteknik och Automation vid LTH. Skånes vindkraftspris är instiftat av Skånes vindkraftsakademi och delas ut i samarbete med Eon Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad. Jörgen Svensson är LTH-alumn med erfarenhet bland annat från byggnation av två stora havsbaserade vindkraftanläggningar. Idag forskar han om smarta elnät och vindkraft, handleder studenter inom området och har startat upp en ny frivillig grundkurs på avancerad nivå om vindkraft. Han har även bidragit till ett litet vertikalaxlat vindkraftverk på LTHs tak som han bedriver forskning på tillsammans med sina studenter. Jörgen har genom sitt arbete förtjänstfullt verkat för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Juryns motivering: ”Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 har genom sitt arbete skapat intresse för vindkraftsfrågor och bidragit till ett stort kunskapsutbyte. Vinnarens verksamhet ger såväl barn som studenter ökad kunskap och därmed förmåga att bidra till en hållbar framtid. Vinnaren demonstrerar allt från den minsta modellen av vertikala verk till havsbaserade verk, medveten om att det finns behov av olika typer av vindkraftverk. Vinnarens arbete bidrar dessutom till att utveckla den växande andelen förnybar energi, som är en förutsättning för en hållbar framtid.” Priset består av ett specialdesignat diplom.

Övriga finalister Hedersomnämnanden går till Öresundskraft för sitt arbete med fastprisersättning av småskalig och förnybar elproduktion samt till Gårdsvind AB för sitt arbete med närproducerad el i Skåne.