Lagring av förnybar energi i tankarna

Det föreslagna systemet skulle lagra förnybar energi i form av glödhet flytande kisel i isolerade tankar. Illustration: Duncan MacGruer/MIT

Amerikanska ingenjörer har designat ett system som tillhandahåller sol- eller vindgenererad elektricitet på begäran och är billigare än andra ledande alternativ.

En grupp ingenjörer vid Massachusetts Institute of Technology i USA har tagit fram en konceptuell design för ett system som lagrar förnybar energi, som solenergi och vindkraft, och levererar energin till elnätet på begäran. Systemet kan utformas för att förse en liten stad med elektricitet, inte bara när solen är uppe eller vinden blåser, utan dygnet runt.

Den nya designen lagrar värme som genereras av överskottsel från förnybara källor i stora tankar med glödhett smält kisel och omvandlar sedan vid behov ljuset från den glödande metallen tillbaka till elektricitet. Ingenjörerna uppskattar att ett system av det här slaget skulle vara mycket billigare än att använda litiumjonbatterier och kosta omkring hälften så mycket som pumpad vattenkraftslagring.

- Även om vi skulle vilja driva elnätet med förnybar energi just nu kan vi inte det eftersom det behövs fossildrivna turbiner för att kompensera för det faktum att den förnybara elförsörjningen inte kan tillhandahållas på begäran. Vi utvecklar en ny teknik som, om den är framgångsrik, skulle lösa detta viktiga och avgörande problem, säger Asegun Henry vid Massachusetts Institute of Technology.