Skandinaviskt Hackathon för framtidens vindkraft

Foto: sxc.hu

Prylarnas internet, eller IoT (Internet of Things),  räknas till en av de tio mest avgörande framtida teknikerna för näringsliv och samhälle. Speciellt inom området förnybar energi kommer modern teknik att spela en huvudroll – för att utveckla nya idéer, förädla de befintliga och inte ta lika mycket resurser i anspråk. Vad är då mer naturligt än att sammanföra akademiker, näringsliv och IT-experter i en gemensam satsning för att skynda på utvecklingen?

SAP och den norska SAP-användargruppen SBN anordnar därför tillsammans med ett antal stora aktörer inom vindkraft ett tjugofyratimmars hackathon. Deltagarna är ingenjörs- och IT-studenter från de sex högst rankade universiteten i Skandinavien.

Startskottet går fredagen den 21 september och målet är att använda realtidsdata från en IoT-enhet i ett vindkraftverk och dess digitala tvilling för att finna innovativa koncept, lösningar och tjänster som leder till smartare vindkraft. Till sin hjälp har deltagarna den senaste molntekniken från SAP.

Vindkraftsexperter från branschen som Siemens, Statoil, Vattenfall, Vestas och Ørsted kommer att sitta i juryn tillsammans med representanter från SAP och Accenture.

Mentorer från branschen samt SAP och Accenture kommer att finnas tillgängliga på de sex universiteten Aalborg, Chalmers, KTH, NTNU, DTU och UiO för att hjälpa till med allt som behövs i form av konsulttjänster, teknikstöd, näringslivskunskap och att lösa akademiska frågor. Allt för att studenterna ska få bra vägledning och lyckas med sitt uppdrag.