Markbygden blir nytt nätavräkningsområde

Bild: Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät meddelar att ett nytt nätavräkningsområde, Markbygden, med områdes-id MBN har etablerats från och med 1 juli  i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Markbygden tillhör elområde SE1. 

Markbygdens nätavräkningsområde som har nätutbyte med stamnätet (ST1) består av 150 kV och 33 kV ledningar.

Vindkraftparkerna Skogberget, Snöberget, Gråberget, Kilberget och Ersträsk kommer vara anslutna till Markbygden med en total installerad effekt på 961 MW då samtliga parker är i drift.