Vattenfall tecknar nordiskt leverantörsavtal med nätjätte

Foto: Vattenfall

Vattenfall har ingått ett långsiktigt avtal med Facebook för leverans och kraftbalansering av elproduktionen från tre nya norska vindkraftparker. Produktionen från vindkraftparkerna kommer att förse Facebooks nordiska datacenter i Odense, Danmark, och i Luleå med el.

Avtalet innebär att Vattenfall överför och balanserar elproduktionen från tre nya vindkraftparker i Bjerkreim-området i sydvästra Norge åt Facebook. Facebook har köpt hela produktionen, totalt 294 MW, genom långsiktiga elhandelsavtal (Power Purchase Agreement, PPA), av Luxcara som äger vindkraftparkerna.

Vattenfall blir elleverantör till Facebooks datacenter i Odense och Luleå.